Hash


Co je Hash?

Hash je matematický algoritmus, který se používá pro transformaci dat na jednodušší, jednosměrnou nebo „hashovanou“ podobu. Cílem toho je udržet data v bezpečí prostřednictvím změny dat v jedinečný kód. To je důležité pro účely soukromí, autenticity a integrity.

Jak Hash funguje?

Hash je transformace „vstupních“ dat do „vystupního“ hashovacího kódu. Vstup do hashovacího algoritmu lze nazvat jako kopírovaná zpráva, hlavní stupínky jsou popsané níže:

  • Zpráva: je to data, která je předána hashovacímu algoritmu pro zpracování.
  • Has: je unikátní hashovací kód generovaný z vstupní zprávy.
  • Výstup: je výsledný unikátní kód, který se skládá z velkého počtu náhodných čísel a písmen.

Příklady použití Hashe

Hash je populární pro různé účely bezpečnosti, které jsou nyní všudypřítomné. Níže uvedený seznam poskytuje obecnou představu o tom, jak se hash používá:

  • Heslová ochrana – po zadání správného hesla, služba poté vytvoří hash a porovná ho s tím, které je uložené v databázi.
  • Vlastníkův disk – Crypto disky se vypočítávají s použitím hashů pro šifrování dat uložených na disku.
  • Digitální podpis – Hash je použit pro autentizaci podpisu v digitálních dokumentech.
  • Cyberbezpečnost – Hash je používán k identifikaci a detekci datových přenosů, které jsou vystaveny riziku útoku nebo ztráty.

Závěr

Hash je vysoce kvalitní algoritmus, který umožňuje organizacím identifikovat data a proveďte obecnou bezpečnostní kontrolu. Umění šifrování se neustále vyvíjí, stejně jako potřeba vytvářet robustní nástroje, aby byla uživatelská data chráněna před útoky nebo jinými nezákonnými činnostmi.

Hash (informatika) – Wikipedie