Hard bounce


Co je to „Hard bounce“?

„Hard bounce“, obecně známý jako trvalý odchozí bounce, je termín používaný k označení zamítnutí zprávy z e-mailového systému. To se stává, když e-mail není schopen dosáhnout cílového příjemce. Příčiny se mohou značně lišit, ale mezi nejčastější patří následující:

  • Nesprávné nebo neúplné e-mailové adresy
  • Příjemceův e-mailový server, který má nejasný stav nebo je mimo provoz
  • Server, který je vyčerpaný a nedokáže odeslat žádoucí e-mail

Také je třeba poznamenat, že tento druh bounce je pro e-mailovou kampaň nestabilní. To znamená, že pokud odpovědní adresa je odmítnuta, stane se tak napořád. Dalším důsledkem je, že pro e-mailovou adresu obdržíte údaj o tom, že má negativní bodový skóre.

Dělat oznámení o odmítnutí odpovědní e-mailové adresy je klíčem k úspěšné kampani e-mailu. Tak stačí změnit odpovědní adresu a dál pokračovat v kampani e-mailu.

Důležité je také: Pokud provedete nějakou kontrolu nebo vyhodnocení odesílacích/odpovědních adres, můžete předejít odmítnutí a minimalizovat hard bounce.

Příklady

Níže jsou uvedeny nejběžnější příklady hard bounce:

  • Neexistující e-mailová adresa
  • Nesprávné způsoby zápisu e-mailové adresy
  • Nepřečíslitelné e-mailové adresy
  • Adresa, která ještě není přidělena do e-mailové služby

Závěr

„Hard bounce“ je závažný problém pro kampaň e-mailu, který normálně způsobuje, že e-maily jdou do koše. Vzhledem k tomu, že tento problém negativně ovlivňuje spolehlivost e-mailové kampaně a snížený pověst, je nutné tento problém řešit okamžitě.

Další informace o „Hard bounce“ naleznete na Stránce Bounce (e-mail) na Wikipedii.