Haló efekt


Co je to Haló efekt?

Haló efekt je psychologický jev, který se vyskytuje, když má člověk tendenci zdůraznit informace, které se shodují s jeho předchozími názory nebo přesvědčeními. Když člověk odmítne myšlenku nebo informaci, která je v rozporu s jeho předchozími postoji, informace se obecně vnímá jako iracionální.

Příklady haló efektu

Například, pokud máte silný názor na politiku, je velmi snadné přehlížet skutečnosti, které neodpovídají vašemu závěru nebo zamítat argumenty, které nejsou ve vašem zájmu.

Dalším příkladem je globální oteplování. Pokud má člověk silné přesvědčení o tom, že globální oteplování je spíše důsledkem lidských činností, bude ignorovat jakékoli informace, které by dokazovali, že je to spíše přirozený cyklus.

Jak se vyhnout haló efektu

Aby se člověk vyvaroval haló efektu, měl by se ujistit, že získal komplexní pohled na všechny informace a snažil se získat co nejvíce důkazů pro nebo proti svým přesvědčením.
Měl by se vyhnout úsudkům a uvážením okamžitě, přičemž by měl být otevřený k přijetí faktů, které se vztahují k informacím, ve kterých je závislý.

Závěrečné myšlenky

Haló efekt může mít významný dopad na způsob, jakým lidé přijímají informace nebo vnímají situaci. Je důležité mít si na paměti, že je zdravé získávat informace, uvědomovat si objektivní fakta a otevření k přijetí různých informací a webů, které mohou ovlivnit váš názor.

Přečtěte si více na: Haló efekt (Wikipedia).