Guerilla marketing


O guerilla marketingu

Guerilla marketing je nekonvenční způsob marketingu, který cílí na doplnění tradiční reklamy a dalších forem médií. S guerilla marketinge je spojena především myšlenka inovativního a košatého přístupu k tržnímu prostředí. Hlavním cílem je dosáhnout co největšího efektu při minimálních nákladech.

Guerilla marketing zahrnuje velkou variabilitu metod, mezi které patří například:

  • Virální marketing
  • Zkoušení produktu
  • Street marketing
  • Word-of-mouth
  • Ambasador značky
  • Myšlenkové mapy

Velikost firmy není důležitá, guerilla marketingu se mohou úspěšně uchýlit jak malé, tak i velké společnosti. Úspěšné guerilla marketingové projekty se doplňují domícím kontextem a místem, aby dosáhly co největšího efektu. Například guerilla street teamy jsou často zaměstnáváni, aby se spojili s konkrétními cílovými skupinami na konkrétních místech. Další zajímavé metody zahrnují používání flash mobů, in-store instalace a postěhové akce.

Nejúspěšnější guerilla marketéři se odlišují vytvářením mimořádných, právě dostupných experimentů a aplikací namísto tradičního přístupu. Unikátní nápady a prvky překvapení mohou často přinést více pozornosti a personifikace značky. Zásadním prvkem obecného guerilla marketingu je, že takové akce nejsou plánovány a organizovány ze strany hlavní společnosti, ale veškeré kažké akce jsou vedeny a porovnány nad ní.

Příklady

Jedním z často uvedených příkladů, který demonstruje guerilla marketing, je projekt značky Nike z roku 2004. Tým z roku 2004 na překrytí japonských billboardů umístil obrázky zapálených šněrovacích bot, což symbolizovalo trvalou podporu zákazníka k značce. Nízkonákladová akce byla pozorována více než 4 miliony lidmi a navíc pomohla Nike odtrhnout se od mnoha dalších značy tenisek na trhu.

Dalším případem byl projekt Coca-Cola, kde převážně mladý tým skupiny inovátorů nainstaloval ledovou sculpturu na Times Square v New Yorku. Na zmrznutou sochu lidé mohli tisknout obrazy se svou tváří a každý takový obrázek byl pohybován do pozice, aby neuskutečnil oblouk sochy. S touto akcí se očekává, že bude pozorováno přes 10 miliónů lidí.

Další příklady naleznete po celém světě. V některých případech jsou guerilla akce použity k propagaci produktu, jiné se zaměřují na podporu značky. Někdy může představovat provedení postarávadla ochrany spotřebitele. Realizace obává velkou míru přizpůsobení a promyšlenosti, avšak často neúprosné rozpočty.

Zdroje

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Guerrilla_marketing

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Viral_marketing