GRP (Gross Rating Point)


Co je GRP (Gross Rating Point)?

GRP je zkratka pro Gross Rating Point a označuje vyhodnocení účinnosti reklamních kampaní. GRP označuje součet všech reklamních impresí, které sleduje dané publikum. Reklamní kampaně jsou často merřeny v GRP.

Jak je GRP spočítán?

GRP je vyhodnocen součtem četnosti impresí (počet reklam, kterou divák vidí) a síly impresí (jednotlivé pozice včetně času vysílání).

GRP je vyhodnocován v procentech a představuje, jaká část z daného publika je exponována reklamě.

Příklady

Některé příklady jsou následující:

  • 1 sekunda reklamy se vysílá ve vysílání simulcastu 30 minut denně, toto se počítá jako 30 GRP.
  • 60 sekund reklamy se vysílá na jediné stanici nebo kanál ve stejnou dobu, toto se počítá jako 60 GRP.
  • 30 sekund reklamy se vysílá na 10 různých stanicích ve stejnou dobu, toto se počítá jako 300 GRP.

Cílem je maximalizovat GRP při plánování reklamních kampaní. Čím vyšší GRP, tím více byla exponováno danému publiku.

Závěr

GRP je zkratka pro Gross Rating Point, což je vyhodnocení účinnosti reklamních kampaní prostřednictvím celkového počtu reklam, které diváci vidí. GRP může být použit k maximalizaci expozice reklamy pro dané publikum.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rating_(m%C3%A9dia)