Greenwashing


Co je to greenwashing

Greenwashing je marketingové taktiky, které jsou navrženy tak, aby vypadaly ekologicky prozíravě, ale ve skutečnosti zakrývají neetické, neekologické nebo dokonce škodlivé praktiky. Je to míchanice slov „zelený“ a „praní špinavého prádla“.

Greenwashing je všudypřítomný, až triviální, a klasická zneužívání technik zevnějšku a falešných informací, které láká spotřebitele k nákupu produktů, jež ve skutečnosti nejsou tak ekologicky odpovědní, jak tvrdí.

Příklady greenwashingu

  • Nejasné výroky: když byla společnost Nestle v roce 2010 kritizována za exploataci v oblasti zásobování vodou, upozornili na to, že produkce jejich produktů je „pro životní prostředí příznivá“. Nicméně nepopsali, co tato formulace znamená.
  • Nekonkrétní slova: Když společnost Unilever vydala reklamu na mýdla s názvem „Používat, neplýtvat“, tvrdili, že je láhev nejúčinnějším možným způsobem, jak omezit její vliv, ale nepopisují, jak konkrétně toho dosahují.
  • Ekoštítky a dištancovaní od skutečností: Plastové obaly na některá mléka jsou označeny jako „plynulé a ohřívány za tepla“, což by mohlo připisovat láhvím schopnost recyklování, kterou ve skutečnosti nemají.

Greenwashing prospívá firemám, ale nikomu jinému; výsledkem tohoto podvádění a zastírání skutečných postupů je zhoršující se životní prostředí a ztráta spotřebitelovy důvěry v značky.

Závěr

Abychom získali náležitou odpověď, musíme se ptát. U všech informací, které propagují greenwashing, je důležité si uvědomit, že se jedná o marketingovou dovednost a vědět, jak je důležité si otázky klást.

Více informací o fenoménu greenwashing možná naleznete na Wiki.