Grafický manuál


Co je to grafický manuál?

Grafický manuál je metoda používaná pro společnou reprezentaci značek, značek a údajů vyžadovaných uživateli. Je zaměřen na vizuální prvky, jako jsou ikony, barevné schéma a typografické šablony, které jsou používány u většiny projektů jako společný komunikační nástroj.

Grafický manuál může být jakýmsi „kompletním návodem“ nebo mají jména jako „style guide“ nebo „brand guide“. Jde o techniku, která vám pomůže udržet konzistentní značku analytickým způsobem.

Výhody grafických manuálů

Grafické manuály mají mnoho výhod praktických.

  • Udržení konzistence. Grafický manuál zajistí, že značka bude používána konzistentně. Všechny barvy, grafiky, loga, fonty a další prvky budou stejné pro všechna místa, ve kterých se používají. To zaručí, že se značka objeví jako společný vizuální doprovod.
  • Efektivita a produktivita. Manuál umožňuje projektům rychleji a efektivněji provádět úpravy značek a zajistit, aby produkt zůstával kompaktní. To znamená, že značky lze snadno a rychle vylepšit a to vše s méně časovými investicemi.
  • Snadné sdílení. Manuál usnadňuje sdílení informací o značce mezi odděleními a mezi projekty. Značka je méně v područí jednotlivců a více lze zaručit základní kulturní kontinuitu a vizuální konzistenci.

Příklady grafických manuálů

Příklady grafických manuálů se liší v závislosti na typu značky. Následující segmenty ukazují, jak mohou manuály pomoci vývojářům a márketingu uvažovat o tom, jak vytvořit vizuální identitu.

  • Ikony – Ikony mají jedinečnou schopnost rychle přenášet poselství. Manuál by měl zahrnovat rozměry a barvy, které jsou povoleny, aby se odlišily od konkurenčních ikon a sjednotit vizuální značku.
  • Barevné schéma – Použití barevných schémat ve vizuálním stylu je klíčem k vyjádření emocí, které chcete oslovit. Grafický manuál by měl obsahovat, jaké barvy jsou možné, jakož i jejich primární, sekundární a terciální schémata, aby měl každý projekt stejný základ.
  • Typografie – Typografie může být použita jak k jednoznačnému sdělování informací, tak ke zvýšení interakce s publikem. Grafický manuál by měl zahrnovat styly písma, velikosti, barvy atd., které mohou být použity pro jednotlivé projekty, stejně jako úpravy hlaviček, odstavců atd.

Grafické manuály jsou procesem sestavování vizuálního stylu, který funguje přímo se značkovou vizí, strategií a postupy. Mohou obsahovat fotografii, loga, ilustrace, designové elementy a jiné prvky odpovídající značce.

Wikipedia – Grafický manuál