Geomarketing


Co je geomarketing?

Geomarketing je analytická oblast marketingu, která sleduje vztahy mezi umístěním a tržními kampaněmi. Geomarketing se spouští často k určení nejlepších cílových zákazníků, cílových oblastí lokality a využití veřejné dopravy. Může dokonce analyzovat vytvoření budoucích nabídek jako je reklama a podpora prodeje.

Příklady geomarketingu

  • Analýza prodeje: Geomarketing může sloužit k nasbírání dat a zejména vizuální interpretace dat úrovní prodeje produktů a služeb podle geografické lokality. S využitím mapových dat a jiných technologií lze získat zajímavé srovnání cílových oblastí a jejich výkonnosti.
  • Cílení reklamy: Geomarketing se často používá ke snížení plýtvání penězi na nesprávného zákazníka, a tím snížení nákladů. Například využíváním geomarketingu může firemní marketingový specialista dotáhnout svou reklamní kampaň přesně k místnímu publiku.
  • Geofencing: Geofencing je technologie, která využívá GPS, RFID nebo mobilní sítě k cílení zákazníků v určité lokalitě. Geomarketing využívá tuto technologii k distribuci cíleného obsahu zaměřenému na konkrétní cílovou oblast, jakmile se zákazník za určité lokality.

Geomarketing lze využít efektivně a poskytuje mnohé schopnosti, které pomohou marketingovému specialistovi navrhnout a implementovat nejlepší reklamní strategie.

Více informací o geomarketingu najdete na této stránce na Wikipedii.