GDPR


Nařízení GDPR – nařízení EU o ochraně osobních údajů

Nařízení GDPR je nařízení EU, které stanoví, jaké informace musí pojistitelní a vaše online informace. Je jednou z nejmocnějších zákonů ochrany osobních údajů na světě. Jeho hlavním cílem je chránit osobní údaje občanů EU, i když se jedná o komerční transakce mezi občany EU a organizacemi v zemích mimo EU.

Nařízení GDPR se vztahuje na všechny organizace, které zpracovávají osobní údaje občanů EU. Tyto organizace musí dodržovat požadavky na ochranu osobních údajů. Tyto požadavky zahrnují:

  • Informovat osoby, jejichž osobní údaje jsou uchovávány, o podmínkách zpracování,
  • Zákaz neoprávněnému získávání, úpravě, uchovávání nebo zneužívání osobních údajů
  • Správce musí informovat osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, o nutnosti zasílání informací
  • Nárok osob na odstranění osobních údajů

Organizace mohou být také finančně postiženy, pokud nesplňují požadavky na ochranu osobních údajů. GDPR stanoví vysoké pokuty pro ty, kteří poruší předpisy. Penále mohou dosáhnout až 4% tržeb z obchodu nebo až 20 miliónů eur.

GDPR se stalo zákonem v roce 2018 a začalo se projevovat ve všech zemích EU. To znamená, že všechny organizace se musí přizpůsobit těmto nařízení a dodržovat je.

Nařízení ochrany osobních údajů-Generální ředitel pro ochranu osobních údajů – Wikipedia