GDN


Co je GDN?

GDN (Global Display Network) je platforma reklamního šíření spravovaná společností Google. Služba umožňuje inzerentům zobrazovat reklamy na webových stránkách, obsazení v mobilech, aplikacích a dalších médiích, jež patří do Googlu.

GDN poskytuje inzerentům nástroje pro cílení reklamy na základě vlastních požadavků a nabízí také výběr partnerů, podle kterých lze cílit reklamu. Toto cílení umožňuje inzerentům cílit své reklamy na odpovídající publikum, které je nejvhodnější pro jejich produkt nebo službu.

Příklady použití GDN

  • Kontextová reklama: reklama, která se zobrazí uživatelům v závislosti na jejich kontextu, aniž by ve skutečnosti vyhledali určitý obsah.
  • Televizní reklama: reklama, která se zobrazí divákům na pořadech napříč vysíláním různých stanic.
  • Reklama ve digitálních médiích: reklama, která se zobrazí na webových stránkách, aplikacích nebo sociálních médiích.

GDN nabízí také nástroje pro škálování reklamy. To pomáhá inzerentům rozšiřovat jejich reklamu na nová média či na další publikum. Nabízí také selektivní cílení, které umožňuje inzerentům vybrat si konkrétní cílové skupiny pro reklamu, což usnadňuje dosažení jejich cílů.

Závěr

GDN pomáhá inzerentům zacílit svou reklamu do vyhledávaného publika a usnadňuje jim škálování reklamních kampaní do více médií a různých cílových trhů. Smyslem GDN je vytvářet nástroje pro inzerenty, aby jim umožnil získat přesnou cílovou skupinu produktů a služeb, které nabízejí.

K dalšímu čtení o GDN navštivte tyto zdroje: