Franchising


Franchising

Franchising je obchodní model, který se ve své podstatě skládá z prodeje licencí na prodávání produktů a služeb společnosti. Služby jsou často stejné jako u předchozího, navíc poskytovateli licencí nabízí podporu a konzultace. Tento obchodní model je častý mezi společnostmi a jeho úspěch závisí na schopnosti vyvinout úspěšnou strategii pro správné identifikování a přizuje licencí.

Výhody franchisingu jsou rozděleny mezi franchisora a franchisanteba. Franchisor poskytuje franchise a prodává produkty a služby po celém světě. Franchisor se spoléhá na franchisantu, který oživí obchod a představí produkty v místním trhu. Přitahuje tak zákazníky, kteří získávají přístup ke službám s vyšší dostupností a zároveň podporují růst franchise.

Franchisor poskytuje držitelům licencí jedinečné výhody, jako jsou:

  • Získání pomoci a podpory pro obchod od vlastníka licence.
  • Slevy na nákup produktů a služeb.
  • Osobní školení a poradenství.
  • Vyvinutá obchodní strategie.
  • Firemní kontakty.

Franchisingů je na trhu mnoho, jako je například McDonald’s, Subway, Burger King nebo Starbucks. Tyto modely jsou tvořeny jak malými společnostmi, tak velkými globálními značkami. U každého franchisingu je důležité zvážit značky, u nichž chcete vlastnit franchising, nebo které byste jako franchisant reprezentovali.

Franchising představuje společný obchodní model pro franchisora a franchisanta. Franchisorům umožňuje posílit svou značku díky expanzi do nových trhů a zároveň poskytuje franchisantům možnosti uživatelského kouzla. Nicméně, i když představuje jedinečnou příležitost pro obě strany, nelze přehlédnout, že franchising představuje v první řadě obchodní riziko.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Franchising