Focus group


Co je to skupinový výzkum?

Skupinový výzkum, také známý jako focus group, je technika výzkumu, která poskytuje nahlédnutí do myšlenek, názorů, potřeb a názorů ve skupině lidí. To je obvykle rychlé a levnější než jiné výzkumné techniky, jako je dotazování. Skupinový výzkum se používá ve všech typech odvětví, včetně obchodu, marketingu, výzkumu veřejného mínění, politického výzkumu, společenského výzkumu a podnikového výzkumu.

Jak funguje skupinový výzkum?

Skupinový výzkum se provádí ve skupině o osmi až dvanácti účastnících. Ve skupině je vždy přítomný vůdce, který zahájí hovor a povede ho. Ostatní členové skupiny mají čas vyjádřit své myšlenky, upřednostňované produkty a názory. Diskuse je obvykle strukturovaná s jasně definovanými otázkami, které mají být diskutovány. Neformální diskuse přináší důležité aspekty, například potřeby, žádosti, názory a vidění světa.

Kde se používají skupinové výzkumy?

Skupinový výzkum se používá pro:

  • Zjišťování potřeb a žádoucích produktů u zákazníků
  • Stanovení představ zákazníka o značce
  • Přinášení obecných názorů na nové produkty
  • Poskytování doporučení pro reklamu a místní akce
  • Jakýkoliv jiný druh výzkumu potřeb spojených s uživateli

Skupinový výzkum se může provádět osobně nebo online. V osobních skupinových výzkumech se všichni účastníci setkají v jednom místě a diskutují o tématu. Osobní skupinový výzkum je zpravidla více efektivní než online verze. V online skupinovém výzkumu se účastníci prostřednictvím počítače a internetu prostřednictvím fór, aplikací a konferencí prostřednictvím živého chatu účastní diskusí.

Skupinový výzkum je vynikající nástroj pro získání hodnotných informací, které urychlí proces vývoje produktu a usnadní marketingový trend. Výsledky, které získáte z fokusových skupin, vám pomohou vybudovat produkty, které jsou zaměřené na trh a zároveň splňují vysoké standardy uživatelských požadavků.

Zdroj – Wikipedie: Skupinový výzkum