Flash mob


Co je to flash mob?

Flash mob je velké skupinové setkání lidí, kteří se v konkrétním čase a místě dohodli na provedení společného alespoň částečně připraveného akčního programu. Akční program se skládá z nečekaného počinu, který je vykonán dokud je publikum stále na místě. Flash může zahrnovat různé druhy performancí, včetně tance, hudby nebo divadelního představení.

Efekt Flash moberů

Cílem flash mobů je obvykle vyvolat pozitivní reakci a úžas u diváků. Flash moby jsou neobvyklým způsobem vyjadřování. Používají kombinaci sociálního média, konvenčních a nekonvenčních praxí a pohybů. Dalším účelem je zviditelnit izolovanou skupinu, jako např. umělecké, environmentální nebo politické.

Příklady Flash Moberů

– Taneční flash mob na Times Square v New Yorku v roce 2009
– Flash mob hudby v dopravních prostředcích – návštěvníci oblíbených traťí v Moskvě si připravili vlastní hudební produkci
– Plovoucí flash moby seskupení milovníků chorvatského pobřeží, kteří se na pláži vezli na plachetnicích

Závěr

Flash moby jsou čím dál oblíbenější a obohacují běžné každodenní životy. Jsou to fenomény interakce, které se objevují po celém světě. Pro více informací o flashmobs navštivte Wikipedia.