Firewall


Čím je Firewall?

Firewall je forma datové bezpečnostní služby, která se používá k ochraně počítačů proti cizí a nežádoucí útokům a k omezení nežádoucího správního přístupu mezi počítačovými sítěmi. Firewall je programem nebo zařízením, které testuje data, která přijímá a posílá do sítě. Představuje jakousi bránu, která umožňuje vybrat, co se dostane na server nebo do poštovního serveru. Firewall je klíčovým elementem bezpečnosti pro všechny počítačové sítě. To se skládá z hardwarových a softwarových prvků a slouží k ochraně počítače před útočníky.

Jak Firewall funguje?

Firewall funguje tak, že udržuje nedůvěryhodným požadavkům, aby se nedostali do počítačové sítě. Firewall funguje tím, že filtruje data, která se chodící a odcházející z počítače. Udržuje nežádoucí požadavky z různých počítačových sítí pryč od počítače. Firewall také spravuje přístupová pravidla a omezuje přístup na počítače a jeho síť.

Typy Firewallů

Existují dva hlavní typy firewallů: Hardwarové firewally (fyzické), a softwarové Firewally (matematické). Hardwarové Firewally jsou vždy zabudované ve fyzickém zařízení, jako je router nebo server. Softwarové Firewally se používají k ochraně dostupnosti a přístupu na webové stránce, umožňujíc administrátorům spravovat účtům na síťi a udržovat internetové protokoly.

Příklady Firewallů

  • Packet Filter Firewally: tyto firewally analyzují jednotlivé IP pakety a rozhodují o jejich síťové propustnosti.
  • Proxy Firewally: tyto firewallu síťové komunikace prostřednictvím proxy serveru.
  • Stateful Firewally: tyto firewally se zaměřují na stav sítí a provádí filtrování paketů na základě stavu sítí.
  • Firewally s dvoufázovou autentizací: tyto firewally vyžadují, aby uživatelé potvrzovali se dvěma různými klíči.

Firewall funguje jako ochrana proti nežádoucím přístupům a nežádoucím útokům, které mohou poškodit počítačovou síť. Firewall je nezbytný pro všechny počítačové sítě a je třeba si uvědomit, že je důležité vybírat firewally, které jsou vhodné pro provozování počítačové sítě.

Více informací o firewallích lze nalézt na Wikipedia.