Firemní kultura


Vliv firemní kultury na úspěch společnosti

Firemní kultura doslova znamená způsob, jak se lidé ve firmě chovají. Firemní kultura vyplývá z hodnot a přesvědčení, se kterými se lidé ve firmě shodují. Řídí to, jak jsou organizovány a fungují interní interakce a vztahy mezi pracovníky. Pro úspěch firmy je důležité, aby byla firemní kultura jasně definovaná a trvale sledovaná.

Klíčové charakteristiky firemní kultury

Firemní kultura se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

 • Schopnost zlepšovat komunikaci uvnitř firmy
 • Umožňuje vytvořit budování důvěry mezi pracovníky
 • Vytváří mezilidský vztah na pracovišti
 • Vyžaduje oboustrannou vstřícnost a respekt mezi pracovníky
 • Zvyšuje motivaci pro pracovníky a pracovníkům poskytuje stabilitu

Příklady firemních kultury

Každá firma má odlišnou firemní kulturu, založenou na svých vlastních hodnotách, přesvědčení a principu.

 • Google – jeho firemní kultura se vyznačuje vysoce kreativními pracovními prostředími s nekonečnými možnostmi se učit a zlepšovat.
  Každý měsíc zúčastňují se společných jízd, aby vylepšili práci týmu.
 • Apple – jeho kultura byla založena na revolučním designu a vysoké kvalitě produktů.
  Pracovníci Apple jsou vášniví oni odpovědní a pečliví při vyřizování a splnění úkolů.

Firemní kultura má unikátní schopnost motivovat hlouček osob, aby dosáhly svých společných cílů. Musí být jasně definovaná a v současné době i flexibilní, protože se stal jedním z hlavních nástrojů pro dosažení úspěchu.

Zdroj: Wikipedie