Firemní identita


Co hraje v roli firemní identity?

Firemní identita je soubor symbolů, značek, vizualizace a stylu, které mají reprezentovat důvěryhodnost, reputaci a profesionalitu firmy. Firemní identita může být použita pro vyjádření charakteru firmy a má přispívat k budování silné zákaznické zkušenosti.

Mezi některé prvky firemní identity patří:

  • Logo: Logo je základ firemní identity a často je vnímáno jako značka firmy.
  • Barvy a fonty: Určité barvy a fonty jsou jen pro váš podnik a jsou jeho rozpoznatelnou částí.
  • Merchandising: Merchandising jako cardbody, dárkové předměty a další reklamní produkty jsou velmi důležitým prvkem firemní identity.
  • Webové stránky: Design vašich webových stránek je vždy důležitým prvkem firemní identitiy.

Prostřednictvím jejich firemní identitity mohou lidé rozpoznat, co Vaše firma nabízí, zrychlit proces nákupu a poskytnout rychlé připomenutí.

Je třeba vzít v úvahu, že firemní identita je tváří veřejnosti a při její tvorbě je nutné dbát na výběr správných prvků, charakteru a účelu firmy.

Další informace o firemní identitě najdete na stránce Wikipedia.