Featured Snippet


Co je Featured Snippet

Featured Snippet je speciální druh výsledku vyhledávání od společnosti Google, který se zobrazuje ve vrcholu stránky vyhledávání. Zdá se jako nejvíce relevantní výsledek a uživatelům umožňuje rychlý přístup k požadovaným informacím. Featured Snippets je obvykle zužující pojem, který zahrnuje všechny zásuvky informací, které mají stejnou strukturu, jako je základní zásuvka vyhledávání a/nebo na vrcholu stránky.

Příklady Featured Snippets

Featured Snippets se mohou projevit ve různých druzích, včetně:

  • Textový snippet
  • Snippet s obrázkem
  • Videa YouTube
  • Wiki odpovědi

Textový snippet je nejběžnější typ Featured Snippetu a zobrazuje krátkou odpověď na uživatelskou otázku. Je vybrán z konkrétní webové stránky a umístí se na vrchol stránky výsledků vyhledávání.

Snippet s obrázkem zobrazuje obrázek vedle seznamu často kladených dotazů. Tento obrázek nemusí být nutně odvozen z obsahu webové stránky, může pocházet i od jiného zdroje.

Videa YouTube je druh Featured Snippetu, který zahrnuje popis videa z YouTube. Kliknutím na video se uživatelé dostanou do stránky YouTube s videem.

Wiki odpověď se objevují v Featured Snippetu, když uživatel hledá obecné informace, jako například vysvětlení pojmu. Wiki odpověď odkazuje na stránku Wikipedia pro další informace.

Featured Snippets poskytují vyhledávacím uživatelům relevantní informace, aniž by museli kliknout na jakýkoli webový odkaz. Jsou to dobré zdroje informací a prezentace výsledků vyhledávání.

Více informací o Featured Snippets můžete nalézt na Wikipedii: Featured Snippet.