FBL


Co je FBL (Feedback loop)?

FBL představuje slovo Feedback loop, které by se překládalo na česky „smyčka zpětné vazby“. Je to mechanismus, pomocí kterého jsou informace vyhodnocovány buď do jiného systému, nebo mezi jednotlivými částmi stejného systému.

Výhody FBL

FBL je užitečný při vytváření odhadů konečných výsledků. Tento mechanismus pomáhá zefektivnit proces zpětné vazby mezi jednotlivými částmi, čímž se zlepší průchod informací.

Příklady FBL

Existuje mnoho využití pro FBL v oblastech, jako jsou průmyslový design, technologie, ekonomika nebo medicína:

  • V průmyslovém designu je FBL užitečný pro kontrolu úrovně spotřeby energie, například v inteligentních budovách. Tato metoda je často používána k monitorování spotřeby energií.
  • Ve fyzice a technologii je využití FBL kontrolu úrovně teploty napříč různými prostředími.
  • V oboru ekonomie je FBL významný pro informace o počasí nebo trzích. Například informace o tržbách ve společnosti se mohou sledovat a napomáhat úpravám finanční strategie.
  • V oboru medicíny mohou být výsledky analýzy pomocí FBL použity k provádění rutinních a preventativních diagnóz nebo úpravách léčby.

FBL je velmi užitečným nástrojem pro zvyšování produktivity a optimalizaci výsledků.

Zdroj: Wikipedia – Smyčka zpětné vazby