Favicon 


Co je to Favicon?

Favicon je symbol vaší stránky, malý obrázek, který se zobrazuje u adresy ve vašem prohlížeči. Vypadá to, jako malý ikonka, která se zobrazuje vedle adresy stránky.
Favicon byl navržen pro uživatele pro lepší identifikování stránek, které navštěvují. Tento malý obrázek obvykle obsahuje název společnosti, logo nebo nějaký obrázek, který líčí téma webové stránky.

Výhody a použití faviconů?

Favicon má několik užitečných výhod:

  • Umožňuje uživatelům lehce identifikovat různé stránky ve vyhledávacím panelu prohlížeče.
  • Umožňuje uživatelům zvýraznit značku společnosti nebo produktu.
  • Říká lidem, co je na stránce.
  • Rozlišuje vaši stránku od vašich konkurentů.

Favicon také má několik dalších výhod:

  • Udržuje uživatele při návštěvě vašich stránek – uživatelé, kteří navštíví váš web pravidelně, mohou vidět logo podobné logo za každým dotazem, a budou připomínáni webu.
  • Může zvýšit návštěvnost – lidé se mohou více seznámit s vaší značkou prostřednictvím faviconu, zvláště pokud vystoupíte z davu.
  • Udržování pozice – Favicon vám umožňuje vystupovat v některých vyhledávacích výsledcích.

Jak vytvořit vlastní favicon?

Vytvoření vlastního faviconu není složité. Vyžaduje to pouze nástroj pro tvorbu grafiky, jako je Adobe Photoshop. Farebnost a velikost obrazu mají důležitý vliv na kvalitu vašeho faviconu. Ideálně, favicon by měl mít velikost 16×16 bodů, jinak může být pixelový obrázek a „zhroutit se“ v prohlížeči.

Jak zahrnout favicon do webové stránky?

Favicon je umístěn na server a je možné jej zahrnout do webových stránek pomocí značky ve vašem zdroji HTML. Kód vypadá třeba takhle:

Je důležité, abyste věděli, že soubory faviconu jsou Umístěny ve složce Webroot vašeho serveru a název souboru musí být favicon.ico.

Závěr

Favicon může být cenným nástrojem pro oživení vašich webových stránek a pro zvýšení jejich viditelnosti. Favicon pomáhá zvýraznit značku společnosti, umožňuje vám lépe se odlišit od konkurentů a umožňuje vašim návštěvníkům snadněji najít a pamatovat si váš web.

Favicon na Wikipedii