Fasetová navigace


Co je to fasetová navigace?

Fasetová navigace je moderní technika databázového vyhledávání, která umožňuje uživatelům vyhledávat informace přizpůsobením jejich výsledků podle jejich požadavků. Příkladem toho je vyhledávání na webu, kde uživatelům umožňuje omezit jejich výsledky na určitý typ produktu, cenu nebo region.

Jak funguje fasetová navigace?

Fasetová navigace pracuje se „facetty“. To jsou specifické skupiny vlastností nebo hodnot, které jsou spojeny s daným vyhledáváním. Uživatel zadá do vyhledávání požadované kritérium a pomocí facetů jsou poté zobrazeny vyhledávací výsledky. Uživatel pak může výsledky dále specifikovat, rušit je nebo je doplňovat. Všechno se provádí prostřednictvím seznamu nabízených kritérií ve vyhledávacím menu.

Výhody fasetové navigace

Fasetová navigace výrazně usnadňuje vyhledávání. Uživatelé mohou dokonale přizpůsobit výsledky vyhledávání svým požadavkům a také rychleji nalézt požadované výsledky.

Příklady fasetové navigace

Fasetová navigace může být použita ve všech druzích elektronického obchodu. Uživatelé mohou svůj výběr a vyhledávací požadavky projektovat podle:

  • Dodací lhůty
  • Značek
  • Cenových pásem
  • Kategorií produktů
  • Barvy
  • Velikostí

Fasetová navigace lze také použít k vyhledávání v databázi s více informacemi (např. knihovna).

Shrnutí

Fasetová navigace je užitečná technika databázového vyhledávání, která uživatelům umožňuje rychle a dokonale vyhledávat ve srovnání s klasickými technikami. Může být použita pro e-commerce stránky nebo pro vyhledávací systémy.

Vyhledávání s fasetovou navigací na Wikipedii