Fallback


Co je to Fallback?

Fallback je pojem, který se týká reakce nebo jednání v případě, že se něco „zkomplikuje“ nebo se vyskytnou neočekávané problémy.
Fallback často znamená ústup z dosavadního postupu do jiného stavu, aby se problém vyřešil nebo minimalizoval škody.

Jakou roli při Fallback hrát?

  • Znát a pochopit určené postupy: podmínky, které mohou vyvolat fallback.
  • Vyhledávat postupy: Jaké alternativní mechanismy jsou vhodné pro fallback.
  • Ukládat užitečná data: Co můžete nastavit, aby se minimalizovaly nebo eliminovaly potenciální dopady fallback.
  • Monitorovat situaci: Přijímat opatření k eliminování rizik a případně fallback.

Příklady Fallback použití

  • Uživatel musí uchýlit ke fallback stavu, když následné hodnoty v systému nejsou platné.
  • Funguje-li něco chybně, fallback vám umožňuje obnovit předchozí stav, aby se zabránilo ztrátě dat.
  • Při nečekaném výpadku služby je fallback dobrým způsobem jak minimalizovat ztrátu času a zamezit ztrátě dat.

Fallback je klíčovou částí úspěšného a bezpečného fungování každého systému, který má být bezproblémový.

Zdroj: Wikipedia: Fallback