Falcování


Co je to falcování?

Falcování je pojem, který označuje techniku, která se využívá k optimalizaci digitálního obsahu pro vyšší přístupnost, omezení datového přenosu, zlepšení čitelnosti pro uživatele, snížení nákladů na serveru a zvýšení rychlosti načítání stránek. Je to proces, který se zaměřuje na kompresi obrázků, aby je bylo možné lépe a rychleji načíst na webové stránky a nechat je lépe fungovat.

Princip falcování

Falcování je technika založená na získávání zdrojů a metod bez narušení původních dat. Falcování se často používá k úpravě velikosti obrázků v rámci technologie webového designu. Volitelně se využívá ke zmenšení datového přenosu bez narušení kvality obrázku, k úpravám prosvětlení nebo jiným az třídícím požadavkům designu.

Falcování má řadu výhod:

  • Zmenšuje sílu dat – snižuje datovou výměnu mezi webovým prohlížečem a serverem.
  • Rychlost načítání – webové stránky se načítají rychleji.
  • Kompatibilita – obrázky se zobrazí úhledně a ve správném formátu.
  • Expanze – umožňuje vytvářet a používat kompatibilní obrázky s různými velikostmi.

Závěrem

Falcování je dobrá technika optimalizace webových stránek, která umožňuje snížit datové přenášení a zrychlit načítání stránek.

Více informací o falcování naleznete na této stránce na Wikipedii.