Fake News


Co jsou falešné zprávy, a proč jsou nebezpečné?

Falešné zprávy, známé také jako dezinformace, jsou zprávy, které nejsou pravdivé nebo jsou vytvářeny s úmyslem zmást nebo získat výhodu. Užitečné je, že mohou být vyhodnoceny jako nepravdivé, a jejich vliv se může stát nebezpečným. Následující tři jsou nejčastější typy falešných zpráv:

  • Šíření polopravd nebo nepravd
  • Vraháctví nebo podvádění
  • Falešná vyvolávání emocí

Šíření polopravd nebo nepravd vede ke zmatení lidí ohledně některých skutečností a to může mít fatální důsledky. Lživé zprávy mohou být výsledkem dezinformace, politických marketingových kampaní nebo jednoduše tím, že se člověk mýlí. To může mít negativní dopady na dialog mezi lidmi a místními vládami.

Vraháctví nebo podvádění může zahrnovat vytváření falešných účtů, falešných jmen nebo dokonce falešných identity s úmyslem vnášet nebo manipulovat se zprávami, informacemi či názory. Tímto způsobem lze vyvolat nespravedlnost a narušit nedostatek důvěry mezi lidmi a veřejnou sférou.

Falešná vyvolávání emocí je dalším účinkem toho, jak lze falešné zprávy ovlivnit lidi. Ty mohou být tvrdé nebo násilné, ale mohou také být vytvářeny pro užitečné účely. Tyto zprávy mohou stimulovat politické přístupy, skupinová hnutí a dokonce i bojkot možných produktů nebo služeb.

Falešné zprávy jsou nebezpečné a jsou všudypřítomné s příchodem technologie. Proto je důležité, abychom byli vědomi toho, kdo nám říká a čemu věříme. Po nahlédnutí do informací se ujistěte, že jsou pravdivé než je sdílet.

Wikipedie: Falešné zprávy