Extranet


Extranet – pro udržování vztahů s klienty i externími partnery

Extranet je webová platforma sloužící k řízení vztahů mezi klienty a externími partnery. Slouží jako poskytovatel dat a funkcí, které umožňují lepší práci, aby se dosáhlo vyšší úrovně efektivity. Tento druh interního portálu doposud desetiletím postrádal, ale přicházel do trendu díky jeho širokému způsobu využití.

Mezi nejdůležitější funkce, které mohou extranet společnosti nabídnout klientům a externím partnerům, patří:

  • Vzdálená práce, aby se umožnil přístup k datům z různých zařízení.
  • Zabezpečený přístup k citlivým informacím z různých zdrojů.
  • Široké portfolio komerčních aktivit.
  • Komunikace, sdílení informací a spolupráce.

Extranety se také často využívají ve spolupráci s diseminacemi informací pro více společností. Díky správnému nastavení těchto služeb může espolečnosti využívat informace z jejího systému jako podpůrný nástroj pro své zaměstnance, partnery nebo vzdálené partnery. Extranet také dovoluje společnosti propojit její datový sklad se vzdáleným přístupem k lokálním uživatelům, což jí umožní být více v kontaktu se svými partnery, a to bez ohledu na to, kde se nachází.

Co je ještě důležitější, extranet vám může pomoci udržovat vede rovnováhu mezi klienty, externími partnery a dokonce i spotřebiteli. To umožňuje snáze přizpůsobení systémů a efektivně zpracovat získané informace.

Extranet je tedy skvělou cestou ke zlepšení vaší firemní spolupráce s klienty a externími partnery. Můžete snadno poskytnout vzdáleným uživatelům přístup k informacím, být více v kontaktu se svými partnery a dokonce i používat nástroje pro sdílení dat.

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Extranet