Exkluzivní distribuce


Co je to exkluzivní distribuce?

Exkluzivní distribuce je model prodeje zboží nebo služeb, ve kterém jeden obchodní partner má právo na exkluzivitu dodávky pro určité geografické oblasti. Tato strategie může být výhodná pro obě strany. Prodejce zajišťuje, že jeho produkty budou dostupné pouze prostřednictvím určeného prodejce, a prodejce získává jistotu, že nebude mít konkurenci v daném regionu.

Jak funguje exkluzivní distribuce?

Základem exkluzivní distribuce je smlouva, kterou uzavřou prodejce a dodavatel. V této smlouvě jsou popsány podmínky, za kterých budou v dané geografické oblasti dodány určité produkty nebo služby. Distributor musí splnit všechny podmínky pro výhradní distribuci, včetně určitého počtu prodaných produktů nebo ujednaného období dodávky.

Výhody exkluzivní distribuce

Exkluzivní distribuce může být pro obě strany prospěšná. Pro prodejce je to jistá cesta k vyčerpání trhu a k většímu pokrytí geografických oblastí. Pro dodavatele to znamená jistotu, že se neobjeví žádná konkurence. Některé produkty mohou navíc prospívat z pověsti výhradního partnera.

Navíc, podmínky exkluzivní distribuce mohou být nastaveny tak, aby zabránily protihráčům v obchodě s konkurenčními produkty.

Nežádoucí účinky exkluzivní distribuce

Exkluzivní distribuce může také přinést některé nežádoucí účinky.

  • Může omezit právo zákazníka na výběr, protože mají k dispozici jen jeden dodavatel.
  • Prodejce vyžaduje podružnými dodavateli, že se nezúčastní žádného jiného programu s podobným produktem.
  • Distribuci je třeba chránit před konkurencí, často vyžaduje speciální právní smlouvy.
  • Prodejce může být vázán limitovaným obdobím nastaveného ve smlouvě, což ho může omezit u jiných partnerů.

Exkluzivní distribuce může být pro některý podnik výhodná, chce-li pojmout trh, udržet si zisk a zároveň poskytnout zákazníkům určité výhody.

WikiPedia: Distribuční kanál