Event-triggered e-mail


Co je to událostí iniciovaná e-mailová komunikace?

Událost iniciovaná e-mailová komunikace je technologie, která automaticky odesílá e-mailovou zprávu jedné nebo více skupinám lidí. Po jejím spuštění se e-mail odešle po stanovené události, jako je například úprava databáze, vytvoření souboru nebo dokončení nějakého procesu. Událostem iniciované e-mailové komunikace lze účinně využít k automatickému dokončení procesů, upozorněním na důležité události a informování o novinkách nebo změnách.

Příklady událostí iniciovaných emailů

Níže jsou uvedeny některé příklady událostí iniciovaných emailů:

  • Potvrzení objednávky: Odesílání potvrzujícího e-mailu v případě uskutečnění nákupu. Tento e-mail by měl zákazníkovi poskytnout informace o objednávce, jako je číslo objednávky, data a čas objednávky a platební informace.
  • Upozornění na výpadek služby: Odesílání e-mailu zákazníkům, kteří se připojí k shared hostingu a informování je o období výpadku služby.
  • Připomenutí platby: Odesílání e-mailových připomenutí zákazníkům, kteří mají nezaplacené faktury, s dobou splatnosti.
  • Upozornění na nové verze softwaru: Odesílání e-mailu s informacemi o nových verzích softwaru k uživatelům, kteří jej používají.

Událostí iniciovaná e-mailová komunikace je užitečný nástroj, který může být velmi užitečný v případě potřeby informovat určité skupiny lidí o důležitých událostech během provozu.

Více informací o události iniciovaných e-mailech naleznete na Wikipedii.