Event management


Co je to „event management“?

Event management je proces plánování, organizování a koordinací jakéhokoliv druhu firemní, veřejné nebo soukromé akce. Profesionální event management je důležitou součástí ve firemním světě a je zásadní pro dosahování stanovených cílů projektu.

Kroky, které se při event managementu obvykle realizují

Event management se skládá z několika důležitých kroků, které se musí uskutečnit před tím, než je akce dokončena.

 • Aktivní plánování: Nejprve je nutné začít s aktivním plánováním události. Toto zahrnuje výběr vhodného místa, času, kapacit a dalších aspektů, jako jsou zajištění účastníků a dekódování místa.
 • Správa fáze přípravy: Dalším krokem je správa fáze přípravy události. Tento krok zahrnuje rozpočtování, shromažďování a distribuci materiálu, sestavování programu, marketing a vytváření propagace.
 • Zajistit implementaci: Třetím krokem v procesu event managementu je zorganizování a implementace akce. To zahrnuje vytváření a implementaci účastnického systému a zajištění, že dojde ke splnění požadavků hostů a všech členů event týmu.
 • Shromáždit zpětnou vazbu: Posledním krokem je shromáždění a analýza zpětné vazby od účastníků, aby se mohly poučit pro další akce.

Příklad akcí vyžadujících event management

Event management se může užít pro různé firemní nebo veřejné akce, jako jsou následující:

 • Výstavy
 • Konference
 • Festivaly
 • Večírky
 • Benefiční akce
 • Školení a setkání
 • Propagační akce, jako jsou prezentace produktů, roadshowy.

Profesionální a dobře fungující event management je zásadní pro úspěšný průběh akce. Je to často obtížný proces, ale s odpovídajícími zdroji správná příprava může udělat obrovský rozdíl ve zkušenosti účastníků.

Event Management ze stránek Wikipedia