Engagement marketing


Co je to angažovaný marketing?

Angažovaný marketing je strategie, která se zaměřuje na aktivní zapojení zákazníků a udržení jejich loajality. Jeho cílem je tvořit vztahy, které vytváří pouto mezi značkou a zákazníkem. Angažovaný marketing je založen na vytváření dlouhodobých vztahů se zákazníky prostřednictvím komunikace, vzdělávání, ocenění a také soutěží.

Jak může společnost uplatňovat strategie angažovaného marketingu?

Existují některé způsoby, jak mohou společnosti uplatňovat strategie angažovaného marketingu. Patří sem:

  • E-mailový marketing – Pošlete zákazníkům stále se opakující e-maily s novinkami, upozorněními a speciálními nabídkami.
  • Vytváření obsahu – Pomocí videí, článků, fotografií a jiných form obsahu by měl vždy informovat a inspirovat své zákazníky.
  • Vzdělávání zákazníků – Udělejte něco pro to, abyste vzdělali své zákazníky o vaší značce a produktech/službách, které poskytujete.
  • Komunitní management – Zúčastňujte se diskusí na sociálních médiích a reagujte na jejich příspěvky.

Proč je důležité angažovaného marketingu?

Angažovaný marketing je pro značku nezbytný, protože zvyšuje znalost značky, zvyšuje důvěru a budování trvalých vztahů mezi značkou a zákazníkem. Pomáhá také snížit náklady na jednotlivce a tvoří silné pouto mezi značkou, produkty/službami a koncovými spotřebiteli.

Příklady angažovaného marketingu

  • Hostování událostí: Hostit události, jako jsou semináře, besedy, workshopy a další, které se zaměřují na představení posledních produktů, služeb a také řešení problémů, které mohou trápit zákazníky.
  • Využití zákaznické zpětné vazby: Společnosti by měly vyhledávat zpětnou vazbu, aby se ujistili, že jsou ve všech aspektech schopni plnit potřeby zákazníků.
  • Boj proti zaručenému zákazníkovi: Aktualizovat produkty, optimalizovat komunikaci, poskytovat bankovní účty, úspory, početní slevy, ocenění a další, aby udrželi zákazníky od společnosti.

Angažovaný marketing může být klíčem k budování silných a udržitelných vztahů se zákazníky. Nedělejte nic, co by mohlo zákazníka zmást nebo způsobit, že se necítí pohodlně. Vždy je zapojujte do pořádání akcí a událostí.

Engagement marketing – Wikipedia