Elevator pitch


Co je to „žebříkový projev“?

„Žebříkový projev“, často označovaný jako „elevator pitch“, je krátký projev presentovaný vystupujícím během jediné, maximálně tříminutové epizody. Primárním záměrem „žebříkového projevu“ je přesvědčit těžkého publika o úžasnosti konkrétního záměru nebo myšlenky. Slovo „žebříkový“ pochází od jeho tradičního místa konání – obvykle se předvádí v srdci výtahu a je často vyřčeno do stěn výtahu.

Vystupující může použít „žebříkový projev“ k informování a inspiraci publika, aby si jeho myšlenku nebo záměr zapamatovalo nebo podpořilo jeho úsilí. „Žebříkový projev“ je obvykle využíván v oblasti marketingu a podnikání, ale může také sloužit jako účinný nástroj pro produktivní sdružování nápadů.

Jak má „žebříkový projev“ vypadat?

„Žebříkový projev“ by měl být stručný, výstižný a zcela relevantní. Vystupující by měl být schopen stručně prezentovat svou myšlenku nebo záměr v odpovídajícím časovém limitu.

Při přípravě „žebříkového projevu“ existují čtyři klíčové body, kterým by se měli vystupující věnovat:

  • Identifikujte svůj produkt/účel: Protože vystupující bude mít k dispozici krátkou příležitost, je nezbytné jasně identifikovat, o co se snažíte a co chcete dosáhnout.
  • Ukažte zájem o dici: Je klíčové, aby vystupující prokázal, že plně rozumí těm, kteří ho poslouchají, protože jejich podpora je klíčová pro průběh projevu. Buďte prostorem pro dotazování, abyste mohli analýzu situace provést správně.
  • Důkazem je vaše úspěch: Pište o svých úspěších a jasně ukažte, jak můžete svůj záměr nebo myšlenku přesvědčivě splnit. Pokud se jedná o produkt, skutečně ukažte, jaké výhody může poskytnout.
  • Přijměte zpětnou vazbu: Pokud existuje prostor pro diskusi, udělejte si čas na přijetí zpětné vazby a reagujte na ní. Třebaže se musíte vyhnout deseti minutové diskusi, sdílení názoru může být velkou pomocí.

Příklady „žebříkového projevu“

Níže jsou uvedeny tři příklady „žebříkového projevu“:

  • Koncept: „Chceme založit nové zdravotnické zařízení, které propojí pacienty s moderními technologiemi a vytvoří celosvětovou síť zdravotnických týmů.“
  • Produkt: „Naše nová aplikace poskytuje časově a finančně efektivní řešení pro administrativu zdravotnictví, díky kterému se jeho zaměstnanci mohou soustředit plně na zlepšení zdravotní péče.“
  • Služba: „Naše společnost poskytuje konzultační služby specializované na oblast náboru a onboardingu, které vám umožní rychle a efektivně najít ty nejlepší a nejzdatnější pracovníky pro vaši firmu.“

„Žebříkový projev“ může být užitečným způsobem, jak získat podporu a zvýšit povědomí o vaší myšlence nebo záměru, ale pro produkci skutečně účinné prezentace by měly být použity i jiné metody výzkumu a prezentace.

Žebříkový projev na Wikipedia