Efekt návnady


Jak funguje princip návnady?

Návnada (často také nazývaná odchytová návnada) je strategie, která se často využívá při získávání zvířat. Základem této strategie je použití lákadel k přilákání zvířete do určitého prostoru. Tento prostor pak slouží k dobýtí zvířete pro následné monitorování nebo další záměr.

Aplikace návnady

Princip návnady je široce používán a velmi užitečný napříč všemi oblastmi životního prostředí. Jednou z oblastí je monitoring selekce a letu ptáků pro účely vědeckého průzkumu. V tomto případě se lákadla používají nahradit ztracené druhy ptáků nebo jako alternativa k omezení jejich poškození pomocí sítí. Použití lákadel může také zefektivnit umísťování mikročipů do zvířat.

Principu návnady se také často využívá v myslivosti pro chytání a sledování prasat, lišek nebo jiných savců. Mezi nejoblíbenější lákadla patří krmivo a jiné lákavé potraviny.

Výhody a nevýhody efektu návnady

Efekt návnady má řadu výhod i nevýhod.

Výhody:

  • Snížení vlivu člověka na chování zvířat
  • Sníženo poškození zvířat včetně traumatických zážitků
  • Snížení množství oxidačního stresu u zvířat

Nevýhody:

  • Nutnost údržby lákadel, která zahrnuje zajištění jejich častého dodávání na místo
  • Náklady na získání a instalaci návnad
  • Možnost šíření patogenů mezi zvířaty

Efekt návnady je užitečným průzkumným nástrojem s širokou škálou aplikací a možností pro jiné využití. Jde současně o relativně efektivní a bezpečné strategie pro monitorování široké škály zvířecích druhů.

Zdroj: Návnada (biologie) – Wikipedie