EET


Co je to EET?

EET je zkratka pro Elektronickou evidencí tržeb. EET je systém, který stanoví podmínky pro registraci a evidence prodejů na území České republiky, aby finanční úřady měly lepší přehled o příchozí tržbách.

Obsah EET

EET je služba firmy České správy sociálního zabezpečení, která poskytuje výsledky, které dokumentují platby fyzickými osobami nebo právnickými osobami. Služba je založena na bezhotovostním placení s možností online platby prostřednictvím platebních karet.

Oblasti použití EET

EET se používá v následujících odvětvích:

 • Maloobchod
 • Služby
 • Dovoz
 • Vývoz
 • Nákup
 • Výhody

Konkrétními příklady oblastí, do kterých se EET vztahuje, jsou:

 • Konference
 • Restaurace
 • Výstavy
 • Dovoz
 • Vývoz
 • Prodej aut
 • Stravování

Benefity EET

Elektronická evidence tržeb umožňuje podnikatelům v České republice zaznamenat a zaznamenávat tržby a výdaje pomocí bezhotovostních plateb s využitím plateb prostřednictvím platebních karet. To podnikatelům umožňuje lépe kontrolovat finanční toky a přehled o jejich příjmech a výdajích.

Závěr

EET je pro podnikatele v České republice důležité nástroj, který jim umožňuje lepší kontrolu finančních toků a umožňuje finančním úřadům lépe kontrolovat příchozí tržby.

Wikipedia odkaz: Elektronická evidence tržeb