Editorial


Editoriál

Editoriál je článek v novinách nebo časopise věnovaný posouzení a komentáře určitého tématu. Editoriály jsou zapisovány odborníky, jako jsou novináři, redaktoři, profesionálové nebo jiní odborníci. Někdy se editoriál odkazuje na určitou událost či politickou stranu nebo na nějakou platformu.

Editoriály mají významnou úlohu informování čtenářů o politických otázkách, ačkoliv mohou být také zaměřeny na kulturní, společenské a jiné témata. Očekává se, že redaktor editoriálu bude koncipovat argumenty bez stranickosti a neutrálního postoje.

Následující body popisují některé typy editoriálů:

  • Komentář: tento typ editoriálu se zpravidla zaměřuje na určitou událost, jako je politická diskuse nebo veřejné vystoupení a informuje čtenáře o komentářích redaktorů na tuto téma.
  • Vyjádření stanoviska: tento typ editoriálu poskytuje vize redaktorů na jakýkoli téma, jako jsou společenské otázky, ekonomické otázky nebo otázky zdraví.
  • Reakce na událost: Tento typ editoriálu je napsán jako reakce na určitou událost nebo systém, který vyvolal mezi veřejností pobouření.

Většina novin a časopisů zahrnuje editoriály v sekci názorů a komentářů, aby poskytla čtenářům rady a stanoviska k otázkám ve veřejnosti. Tyto editoriály většinou obsahují konkrétní číslo strany nebo stránek, na kterých jsou publikovány.

Editoriál je součástí demokratické diskuze a občané by měli dbát na to, aby získali objektivní informace o politických a společenských otázkách.

Wikipedie o editoriálu