E-learning


Co je to e-learning a jak může být použit k dosažení úspěchu?

E-learning se dá definovat jako proces vzdělávání pomocí elektronických médií. Může zahrnovat jakýkoli kombinovaný způsob využívání elektronických technologií například audio, video, textové, interaktivní, ale také stolní počítače, speciálních učebních systémů, předem zpracovaných programů a dílčích softwarových částí. E-learning se velmi často používá k dosažení úspěchu ve vzdělávání.

Výhody e-learningu

E-learning může přinést praktické výhody ve vzdělávacím prostředí. Mezi ně patří:

  • Flexibilita: E-learning je pro uživatele fiscalizování zejména jednou z nejvíceflexibilních. Učitelé i studenti mohou vést výuku nebo se připojit k jakémukoli obsahu, který je pro ně dostupný, kdykoli chtějí a kdekoli na světě.
  • Šíření vědomostí: E-learning umožňuje šířit informace rychleji a s jistotou. Díky e-learningu je možné pracovat s rozsáhlejšími učebními materiály, jak jsou tutoriály, prototypy, animace a interaktivní učebnice. Vyžaduje však stále vzdělávání učitelů, aby se naučili e-learning zpracovávat.
  • Snižování nákladů: E-learning může pomoci šetřit peníze na cestovné, ubytování a školení řešením on-line.
  • Vylepšování dovedností:E-learning umožňuje studentům, aby si sami stanoveným tempem a intenzitou osvojovali nové vědomosti a dovednosti prostřednictvím sef- hesedlání.

Nevýhody e-learningu

Užívání e-learningu může v praxi způsobovat některé problémy. Mezi ně patří:

  • Technologická závislost: Získání přístupu k e-learningu vyžaduje stabilní internetové připojení, hardware a software. Někteří studenti nemohou e-learning využívat kvůli finančním omezením nebo defektem hardware.
  • Odpojení od skupiny: Fyzické hodiny umožňují studentům živou interakci se svými spolužáky. E-learning odpojuje studenty od osobní zkušenosti, kterou by mohli získat během fyzické výuky.
  • Nedostatek kontroly: E-learning má tendenci vést k horší disciplíně ve třídě, protože učitelé nemají tolik kontroly nad svými studenty, jako když sedí v třídě.

E-learning je skvělým nástrojem pro výuku a existuje spousta technologických řešení. E-learning je dobrou volbou pro ty, kteří hledají flexibilitu při učení, ale je důležité mít na paměti některá úskalí, o kterých byli uvedeni výše.

Wikipedia: E-learning