Dynamický web


Co je to dynamický web?

Dynamický web je webová stránka, která je generovaná na požádání nebo když jsou aktualizovány informace. Místo toho, aby webové stránky byly základní soubor HTML, dynamický web je vytvářen průběžně a zpracovává informace, které jsou načteny z databáze nebo generovány určitými programy.

Jak dynamický web pracuje?

Dynamická stránka je plně kompilována při vyřízení každého požadavku. Místo toho, aby tyto požadavky odeslalo statické HTML souboru, dynamická stránka využívá jazyka skriptování, který to tvorbu stránky na webu dělá. Některé běžné jazyky skriptování používané pro dynamický web jsou:

  • JavaScript (například jQuery)
  • PHP
  • .NET
  • Perl

Když je požadavek načten, jazyk skriptu generuje HTML, které se vypíše do prohlížeče uživatele. Umožní také provádět úlohy, jako je vyhledávání, přidávání více jazyků, anotace a další činnosti.

Výhody dynamickeho webu

Vytváření dynamického webu má mnoho výhod.

  • Může být použito pro kompletní webovou stránku bez toho, že by bylo nutné ručně aktualizovat HTML soubory.
  • Lze vytvářet interaktivní aplikace pro web, které by mohly být použity pro získávání informací z uživatelů pomocí formulářů.
  • Informace lze dynamicky načítat z databáze nebo webových služeb, jako jsou RSS zdroje a platební systémy.
  • K dispozici jsou také CRM (řízení vztahů se zákazníky) a síťové aplikace, jako je elektronická pošta.

Dynamické stavění webových stránek je populární, protože dovoluje obsah webové stránky aktualizovat automaticky, aniž by bylo nutné ručně upravovat html soubory.

Závěr

Dynamický web je velmi užitečný pro webové vývojáře a správce webu. To je rychlé a snadné způsob, jak dynamicky načítat informace nebo vytvářet interaktivní aplikace, které uživatelům umožňují snadno interagovat s webem.

Dynamická webová stránka