Duplikace konverzí


Co jsou to dvojité konverze?

Dvojí konverze (nebo duplikace konverzí) je technika reklamního trhu, protože je obecně uznávané, že pomáhá zvýšit návštěvnost webu a zlepšit výkonnost reklam. Spojuje dvě či více reklamních kanálů s cílem dosáhnout co největšího úspěchu s danou reklamou.

Jak dvojité konverze fungují?

Princip dvojitých konverzí je poměrně jednoduchý. Cílem je zajistit, aby zájemci z jednoho kanálu ohledně dané reklamy byli dopravováni na stránky reklamy druhého kanálu. Například:

  • První konverze – Uživatel vyhledává produkty na Google nebo na sociálních sítích (Facebook, Instagram).
  • Dvojí konverze – Uživatel se přesunuje do reklamního kanálu druhého vydavatele, aby se dozvěděl více o produktu.

Takovým způsobem kombinace reklamních kanálů poskytuje lepší přehled o tom, s jakým druhem reklamy a v jakém okamžiku je reklama nejúčinnější, než když se obracíte pouze na jeden kanál.

Výhody dvojitých konverzí

  • Vyšší ROI: Díky kombinaci reklamních kanálů můžete maximalizovat výkonnost reklamních kampaní a zvýšit návratnost reklamních výdajů.
  • Lepší analýza: Kombinované konverze znamenají lepší analýzu reklamních kanálů. Můžete získat informace o tom, jaká reklama je nejúčinnější, jak model reklamy nejlépe fungují atd.
  • Efektivita využití rozpočtu: Dvojité konverze pomáhají efektivněji využívat reklamní rozpočet, protože jej můžete rozdělit mezi více reklamních kanálů.

Závěrem

Dvojité konverze jsou, když dohromady používáte více reklamních kanálů s cílem zlepšit výkonnost reklamní kampaně. Dvojité konverze vám poskytují lepší statistiky, což vám umožní lépe navrhovat a zhodnocovat reklamní kampaně.

Konverze (internetová reklama)