Duplicitní obsah


Co je to duplicitní obsah?

Duplicitní obsah nebo dvojí obsah je termín označující identické nebo velmi podobné webové stránky, které jsou postaveny slovem, podobnou strukturou nebo odkazem na jinou stránku. Google například takové stránky považuje za nedůvěryhodné a může je snížit v pořadí při vyhledávání.

Příklady duplicitního obsahu

Duplicitní obsah se může objevit na různých webových stránkách v různých formách.

  • Zkopírovaný Text – kopírování úplného textu z jedné webové stránky na jinou.
  • Částečně zkopírovaný Text – to je nepřesné zkopírování textu, který je však patrný mezi dvěma stránkami.
  • Navigace a struktura – to je použití velmi podobné struktury mezi několika webovými stránkami.

Důležitost duplicitního obsahu

Většina webových vyhledávačů včetně Googlu hledá duplicitní obsah a zvažuje jej jako nedůvěryhodný. To znamená, že identické nebo velmi podobné stránky budou buď kompletně vyřazeny z vyhledávače, anebo získají snížený pořadí. To může mít vážné důsledky pro návštěvnost webových stránek a pro celkové úsilí o optimalizaci pro vyhledávače.

Více o tom si můžete přečíst na Wikipedii .