DTD (Definice typu dokumentu)


Co je to DTD?

DTD (Definice typu dokumentu) je jazyk XML, kterým se opisuje gramatika dokumentu. Dokumenty musí odpovídat DTD, aby byly kompatibilní s konkrétními aplikacemi nebo prohlížeči a cokoli, co v tomto dokumentu nabízí. Umožňuje přísná pravidla a definice elementů, které nesouvisejí s konkrétním systémem nebo aplikacemi v zařízení.

Jak funguje DTD?

DTD se skládá z definicí prvků a entit. Prvek je jakýkoli část dokumentu obsahující data. Entita je obecná místo použité pro definici dlouhého textu. DTD definuje seznam prvků a entit xml dokumentu.

DTD předkládá dva zásadní typy omezení:

  • Korespondence mezi atributy, definované v interiéru prvku
  • Tok pořadí, v nichž se prvky můžou v dokumentu opakovat.

Když se kombinuje s jazykem XML, můžeme dostat ‚slabou sazbu‘, která nepopisuje název prvku nebo jeho atributy, ale pouze pořadí, v němž se mohou tyto prvky vyskytovat.

Příklad DTD

Vzorový DTD Soubor (example.dtd)


< !ELEMENT kniha (název, autor, vydavateľ) >
< !ELEMENT název (#PCDATA) >
< !ELEMENT autor (#PCDATA) >
< !ELEMENT vydavateľ (#PCDATA) >

Tento příklad definuje pořadí prvků, které dokument obsahuje. Konkrétního souboru XML s knihou by pak tento DTD mohl vypadat například takto:Romeo a Julie
William Shakespeare
Packt

Shrnutí

DTD je významným nástrojem pro popis a validaci XML dokumentů a obecně struktury dat a jeho použití je klíčovým prvkem moderních datových formátů. Použití základů XML s DTD je radikálně snížilo potřebu jazyka definice dat v závislosti na platformě a zkracuje čas potřebný k úpravě interních procesů.

Odkaz na Wikipedia – Dokument typu definice