DSA


Co jsou DSA?

DSA (Digital Signature Algorithm) je standardní algoritmus prováděný pro digitální podpisování a overování dat. Algoritmus byl navržen v roce 1991 NIST (National Institute of Standards and Technology), aby řešil problémy zabezpečení z vládních úředníků.

Jak DSA funguje?

DSA se spoléhá na techniku ​​digitálního podpisu, tedy prohlášení, že autorňa staril skutečnou informaci. Tento podpis je matematicky propojen se specifickými daty, která může být bezpečněji přesně identifikována. Nejvíce časté způsoby zajištění tohoto projektu je pomocí kryptografie.

Použitím tohoto algoritmu může být vytvořen digitální podpis, který je speciálně vyroben pro určitou osobu. Tato osoba má svou vlastní sada klíčů, které jí umožňují vytvořit digitální podpis. Stejně tak, když jsou tyto digitální podpisy overovány, tak mohou být validovány pouze se stejnými klíči, aby se zkontrolovalo, zda informace byla opravdu staril z její strany.

Výhody použití DSA?

Použitím algoritmu DSA našemu systému dodává spoustu výhod, jako jsou například:

  • Bezpečnost: Technika používá kryptografii pro poskytování lepší ochrany dat.
  • Není třeba posílat privátní klíč: Autor dat nemusí posílat svoje privátní klíče při verifikaci.
  • Efektivita: DSA je velmi efektivní pro verifikaci dat při overování signature.
  • Lépe šetří datový prostor: Digitální podpisy se nezabírají mnoho datového prostoru.

Používá se DSA?

DSA se často používá pro řetězec kontroly téměř ve všech zabezpečených systémech. DSA je také často používán pro potvrzování plateb, odesílání citlivých informací apod.

Viz také

[Digitální podpis v kryptografii](https://cs.wikipedia.org/wiki/Digit%C3%A1ln%C3%AD_podpis_v_kryptografii)