Drop down menu


Drop Down Menu

Drop down menu – také nazývaný jako rozevírací seznam – je konkrétní typ menu, který se často používá v webových stránkách. Menu obsahuje seznam položek, které se zobrazí, když je uživatel nad ním myší a nebo uživatel najde dole vedle stránky se rozbalující lištu. Toto menu umožňuje uživatelům rychle vybrat jednu ze seznamu asociovaných konkrétních stránek.

Drop down menu obvykle aktivuje stránku, na kterou na přesměruje. Lze se k němu také dostat prostřednictvím menu, které se rozbalí po kliknutí. Kromě toho vlastní rozbalitelný seznam skládá další nabídky do submenu. Na dalších webech se rozbalitelný seznam využívá jako navigační lišta.

Příklady rozbalitelných menu:

  • Navigační seznam – obvykle se připojuje ke zvláštním částem webové stránky a nebo se dá použít k přesměrování na externí stránky
  • Filtrovací seznam – využívá se pro filtrování obsahu na stránce
  • Vyhledávací seznam – používá se jako vyhledávací pole
  • Aktivní seznam – na rozbalení dalších položek menu

Drop down menu jsou obvykle vyvíjeny s použitím JavaScript, CSS a HTML a jejich účelem je zamezit zahlcení webových stránek příliš mnoho odkazy. Obecně jsou rozbalitelná menu ve většině případů velmi užitečná, prohlížiteli usnadňují navigaci.

Více informací o drop down menu naleznete na Wikipedia: Drop-down menu.