DOM


Co je to DOM?

DOM (Document Object Model) je programovací rozhraní založené na událostech, které definuje vztah mezi HTML/XML dokumenty a programovacími jazyky. Tento model umožňuje vytváření aplikací, které přímo manipulují s věcmi napříč dokumentem (včetně textu, obrázků, formulářů, formulářových prvků a stylů).

Co DOM umí?

S pomocí DOM mohou vývojáři napříč různými programovacími jazyky získávat tyto možnosti:

  • Můžete číst, upravovat a mazat elementy a atributy v HTML/XML dokumentu.
  • Můžete ovládat a upravovat různé stylovací vlastnosti a vzhled.
  • Můžete manipulovat s (vizuálními) elementy dokumentu.
  • Můžete vytvářet dynamické nebo interaktivní webové aplikace.

Základem každé webové stránky je DOM (v HTML nebo XML formátu), pomocí které je kód zobrazen ve webovém prohlížeči.

Příklady implementací DOM

DOM může být implementován do všech moderních webových programovacích jazyků, jako je JavaScript, PHP a ASP.NET. Například s HTML elementy v JavaScriptu můžete vytvářet dynamické a interaktivní webové stránky s pomocí metod jako getElementById().

Shrnutí

DOM je programovací rozhraní, které představuje události vztahující se k HTML/XML dokumentům a vytváří vztahy mezi dokumenty a programovacími jazyky.

Více informací na Wikipedii.