DLR (Deep link ratio)


Co je DLR (hluboký poměr odkazů)?

DLR (hluboký poměr odkazů) je technika pro určování relevance webových stránek. Jednoduše řečeno, DLR pomáhá hodnotit jak relevanci, tak popularity webových stránek. Umí najít vztahy mezi odkazy a inzeráty na webové stránky.

K čemu je DLR?

DLR se často používá při hodnocení webových stránek SEO. To poskytuje SEO specializovaným firemám jasný přehled o tom, jaké stránky jsou z hlediska SEO vysoce relevantní. Relevance je stanovena na základě množství a kvality odkazů, které směřují na danou webovou stránku. Kvalita odkazů je hodnocena s ohledem na jejich relevanci, úroveň autority a popularitu.

Jak funguje DLR?

DLR funguje na principu průměrování hloubky odkazů stránky. Hluboký odkaz je označen jako odkaz na doménu na druhé úrovni, například:

  • https://example.com
  • https://example.com/page1
  • https://example.com/page1/section1

V tomto případě je hloubka odkazů 3. DLR je poměr mezi nejhlubším odkazem na webových stránkách a celkovým počtem odkazů. Například:

  • Nejhlubší odkaz = 3
  • Celkový počet odkazů = 50
  • DLR = 3/50 = 0,06

Čím je DLR vyšší, tím je stránka relevantnější a existující odkazy mají lepší kvalitu.

Jak je DLR užitečné?

Ty nejlepší výsledky SEO dosáhnou webové stránky s vysokou DLR. Tato stránka je vnímána jako relevantnější a má vyšší šance na umístění ve vyhledávačích než stránky s nižším DLR. Správný poměr odkazů může také zvýšit page rank vaší stránky, což se projeví v lepším umístění ve vyhledávání.

Užitečnost DLR spočívá také v jeho schopnosti zjistit, kde je potřeba více práce. Jedním ze způsobů, jak pomoci vyhledávačům lépe porozumět stránce, je spravovat SEO a vložit do stránky relevantní a vysoce kvalitní odkazy. Když se DLR změní, je to signál, že je potřeba více práce s odkazy.

Závěry

DLR je měřítko relevanci webových stránek. Umožňuje hodnocení kvality odkazů, které směřují na webovou stránku. Pomáhá také získat přehled o tom, jak stránka relevantní na vyhledávačích. Výsledky se projeví lepším umístěním, protože vyhledávače se snáze snaží porozumet stránce a jejím obsahům.

Více informací o DLR naleznete na [Wikipedia](https://cs.wikipedia.org/wiki/Deep_Link_Ratio)