Display reklama


Co je za zobrazovací reklamou?

Display reklama je online reklamní forma, která je obvykle používána k prezentaci komerčních produktů nebo služeb prostřednictvím webových stránek nebo jiných internetových médií. Tato reklama je jednou z populárních metod komerčního zviditelnění, která je vyvíjena s cílem docílit vysoké úrovně expozice, dohledu a dosažení pozitivního počtu přístupu, prodeje nebo výdělky.

Příklady display reklamy

Display reklama může být uskutečněna v různých druzích, včetně následujících:

  • Textová reklama: Jedná se o reklamu, která se skládá z krátkých textových sdělení a je obvykle umístěna na webových stránkách nebo sociálních médiích.
  • Banner reklama:Je to forma grafické reklamy, která se skládá z textu, obrazu nebo obou. Obvykle se tyto bannery objevují na internetových stránkách. Tyto reklamy mohou být statické nebo dynamické.
  • Videoreklama: Video reklama je krátký reklamní spot, jehož úkolem je přilákat pozornost a udržet zájem čtenářů nebo diváků. Reklama může být zobrazena na několika webových stránkách, v aplikacích nebo dokonce i na televizi.

Display reklama je účinnou formou podnikání, která umožňuje podnikům a organizacím dosáhnout širšího rozsahu a dosažení významnějšího povědomí o jejich produktech, službách a značkách.

Display reklama podle Wikipedie