Dimenze


Co je to dimenze?

Dimenze je obecný matematický pojem. Označuje číslo ,,způsobů,, které jsou pro vymezení určitého objektu potřeba. Vzhledem k tomu, že čím více dimenzí, tím je dílo komplexnější a detailnější, dimenze můžou být použity pro popis světa, který nás obklopuje .

Modely s různou dimenzí

Modely se objevují v různých dimenzích. Zde jsou příklady modelů s různou dimenzí:

  • Jednobodový model je nejjednodušší model, který je rozlišen pouze do jedné dimenze. V tomto modelu je jen jedno místo, můžeme ho nazvat jako 0-D.
  • Přímkový model je matematický model rozlišený do dvou dimenzí. Probíhá jen ve dvou směrech (x a y). Tento model může být opatřen časem – v tom případě se nazývá časová osa.
  • Plochý model je rozdělený do tří dimenzí. Může být definován jako množina bodů ve 3D prostoru. Nejčastěji se používá v geometrii (dvourozměrná křivka) a statistikách.
  • Prostorový model je model rozdělený do čtyř směrů (x, y, z, čas) a považuje se za 3D . Může být použit pro modelování fyzických objektů, například planety.

Další počet dimenzí existuje, ale nejsou v běžném životě tak často vidět .

Koncept dimenzí v moderním pojetí

V moderní době se dimenze používají pro popis všech druhů procesů. Tento koncept může být také použit pro popis fyzikálních objektů jako čas, prostor, energie a další.

Dimensionální koncepce má širší uplatnění než jen v matematickém a fyzikálním světě. Je základem pro moderní ekonomický, sociální a právní pohled. Také je základem pro moderní sociologický a kulturní pohled .

Konečně, je používána pro klasifikaci rozmanitých dat a Popisy různých jevů.

Závěr

Dimenze je matematický koncept, který se často využívá pro popis světa kolem nás. Existuje několik typů modelů s určitou dimenzí a tento koncept lze aplikovat i v moderních oborech, jako jsou ekonomie, právo nebo sociální vědy.

Díky této wikipedii můžete získat další informace o dimenzi.