DHTML


Co je DHTML?

DHTML (Dynamic HyperText Markup Language) je rozšíření jazyka HTML, který vám dovoluje ovládat stránku s dynamicky změněným obsahem. Díky DHTML můžete stránku udělat interaktivní a pohodlný pro uživatele. Například můžete měnit její prvky, aktualizovat její obsah nebo změnit jeho vzhled během čtení.

Příklady DHTML

  • Skrývání nebo zobrazování elementu pomocí JavaScriptu.
  • Změna velikosti objektu.
  • Vkládání nové grafiky přímo do stránky.
  • Schování nebo úprava textu.
  • Aplikování animací a interaktivních událostí.

Výhody DHTML

Největší výhodou DHTML je, že jej můžete použít k vytváření interaktivních stránek, kde jsou některé prvky na stránce aktualizovány bez nutnosti obnovení stránky. To umožňuje uživatelům snadněji manipulovat s obsahem a v idelních případech vylepšit jejich zážitek z prohlížení webu.

Navíc můžete DHTML kombinovat s jazykem CSS, což vám umožní vytvářet profesionální stránky s vysokou mírou interaktivity.

Další výhodou je, že můžete prohlížet stránky na webu v prohlížeči bez nutnosti stahování dat z serveru. Pokud všechny potřebné prvky jsou uloženy v prohlížeči, můžete přístup k stránce nebo její části rychleji a efektivněji přizpůsobovat uživateli.

Nevýhody DHTML

Hlavní nevýhodou DHTML je, že vyžaduje dostatek znalostí o HTML a o programovacím jazyku, jako je JavaScript. Někteří prohlížeče nejsou schopné plnohodnotně interpretovat DHTML a mohou si ho tedy nekorektně vykreslovat. To může vézt k tomu, že užitečnost DHTML bude omezena jen na některé prohlížeče.

Na rozdíl od statických stránek tvoří DHTML stránky dynamické, což může mnohem ztížit testování. Navíc kvůli časté změně stránky se mohou, zejména na pomalejších počítačích, zhoršit výkonnost a dojem z rychlosti načtevní. Pro tyto situace je proto obtížné najít optimální nastavení, aby se omezily nedostatky dynamičnosti.

Další nevýhodou je, že DHTML často vyžaduje velkou část souboru JavaScriptu a CSSu, díky čemuž je vhodné stránky optimalizovat a zmenšovat.

Závěr

DHTML může být skvělým nástrojem pro vytvření interaktivních stránek. Avšak je důležité brát ohled na jeho nevýhody a výjimečně díky nim volit správnou cestu při implementaci dynamických stránek.

Více informací o DHTML naleznete na Wikipedia.