Demarketing


Co je to demarketing?

Demarketing je proces, který se snaží mírnit nadměrnou poptávku po produktech a službách. Primární cílem demarketingu je snížit spotřebu zdrojů, zabránit znečišťování životního prostředí a zajistit maximální jistotu na trhu. Proces demarketingu je obvykle protichůdný marketingovému plánování; Jeho cílem je snížit spotřebu a odradit prodej produktů nebo poskytování služeb.

Příklady demarketingu

Popisovaná oporu obecně vyžaduje sníženímísto žádoucího nárůstu. Následující jsou některé příklady demarketingu, které jsou často používány:

  • Zvýšení cen – Zvýšení cen produktu činí pro spotřebitele pro spotřebitele nezajímavým.
  • Změna designu produktu – Někdy změna designu produktu odradí zákazníky od jeho nákupu.
  • Reklamní kampaň – Reklamní kampaně mohou informovat spotřebitele o negativních dopadech nadměrné spotřeby výrobků.
  • Obmedzení výroby – Přímé omezení výroby pomáhá omezit spotřebu produktů.
  • Zrušení produktu – Zcela zrušit produkt v obchodě pomůže snížit spotřebu.
  • Propagace alternativ – Propagace alternativních možností namísto výrobku může spotřebitele odradit od nákupu.

Demarketing je skvělou strategií pro firmy, které mají zájem o ochranu životního prostředí a zajištění trvalé spotřeby produktů.

Více o demarketingu na Wikipedii.