Demand generation


Co je Demand Generation?

Demand Generation je strategie založená na generování poptávky po výrobcích a službách. Jde o proces, při kterém firmy podněcují poptávku po svých výrobcích a dále je propagují, aby je prosadily na trhu. Cílem je tedy vytvořit trvale udržitelnou návštěvnost, dosáhnout vyššího objemu prodeje a zvýšit zisk.

Demand Generation je založen na získání více potenciálních klientů, a ty dále prohlubováním procesu přeměňovat na plně fungující klienty. Tento proces má komplexní strukturu, kde se spojuje marketingová strategie s akčními kroky.

Příklady metod Demand Generation

Následující metody jsou často používané pro uskutečňování strategie demand generation:

  • E-mailový marketing – Firma může identifikovat potenciální klienty a oslovit je pomocí e-mailových zpravodajů.
  • Sociální média – Díky výzkumu může firma lépe porozumět potřebám a preferencím své cílové skupiny. Dále pomocí tvorby a propagování obsahu na různých sociálních sítích mohou podporovat poptávku po svých produktech nebo službách.
  • Reklamní kampaně – Reklamy jsou přímou metodou, kterou mohou firmy zasáhnou potenciální zákazníky. Zásadní nepřesností však je, aby se zaměřily na cílové skupiny, které mohou skutečně ocenit jejich produkty/služby.

Demand Generation je důležitá strategie, která Každodenně přináší významné výsledky jak pro firmy, tak i pro spotřebitele. Jak vidíme, je třeba soustředit se na strategii místo fragmentovaných marketingových aktivit.

Wikipedie: Generování poptávky