Deep link


Co je to deep link?

Deep link je speciální typ hypertextového odkazu, který odkazuje na konkrétní stránku nebo oblast webové aplikace. Pomocí tohoto odkazu může návštěvník přímo přistoupit na stránku, kterou potřebuje.

Výhody deep linků

Deep linky mají mnoho výhod:

  • Zkrácení cesty: Uživatelé mohou získat přístup k obsahu, který potřebují, bez nutnosti procházení ručně všemi stránkami webu.
  • Přesměrování: Řeší přesměrování, které obvykle vzniká, když odkaz odkazuje na nepoužívanou, nebo akutálně nefunkční stránku.
  • Analytika: Umožňuje provádět přesnou analýzu webového provozu.

Příklady

Prostý hypertextový odkaz:

Deep link:

V tomto příkladu prostý odkaz odkazuje na hlavní stránku webu, zatímco deep link odkazuje přímo na stránku s novinkami o nových funkcích.

Zdroje

[Deep Link. Wikipedia. Dostupné na: https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_link]