Deep link ratio


Co je Deep Link Ratio

Deep Link Ratio (DLR) je klíčový ukazatel vyhodnocující strukturu odkazů v webových stránkách. Tento ukazatel měří poměr externích a interních odkazů přítomných ve stránce.

Dělení odkazů

Odkazy na webových stránkách můžeme v podstatě rozdělit do dvou skupin. Jsou to interní odkazy a externí odkazy.

  • Interní odkazy odkazují na druhé stránky / podsložky na stejném doménovém jménu (např. example.com/contact).
  • Externí odkazy odkazují na jinou doménu (např. example.com/externí_doména.htm).

Jak Deep Link Ratio ovlivňuje webové stránky

Deep Link Ratio je jedním ze stavebních bloků webových stráneku, aby byly pozitivně vnímány vyhledávačem. Měří tedy bezpečnost webových stránek a zda máte zdravou strukturu odkazů. Čím více deep linků a čím méně marketingových odvolávacích odkazů (tzv. link farmu), tím je webová stránka lepší.

Příklad Deep Link Ratio

Například webová stránka X má 100 odkazů (včetně interních a externích). Z toho 90 odkazů je interních a 10 odkazů je externích. V tomto případě se DLR rovná 90%:10%.

Pokud webová stránka X má 100 odkazů (včetně interních a externích), z nichž 80 odkazů je externích a 20 odkazů je interních, pak DLR činí 20%:80%.

Závěry

Deep Link Ratio je klíčovým ukazatelem pro testování a optimalizaci struktury odkazů ve webových stránkách. Ideální DLR je vyvážený a měl by obsahovat více interních odkazů než externích odkazů. To vám pomůže zajistit, že vaše stránky jsou bezpečné a skyťší ve vyhledávacích výsledcích.

Více informací naleznete na stránce Link Building z Wikipedia.