CTBO


Co je to CTBO?

CTBO (Complex Task Building Operation) je metodika definující postup řízení většího počtu úkolů pomocí hierarchie. Pomáhá organizacím vykonávat komplexnější projekty a cíle, které lze podrobněji rozdělit na úkoly. K čemu CTBO můžeme využít?

CTBO v praxi

  • Urychlit dokončení projektu, který se skládá z mnoha komponent s různou úrovní složitosti.
  • Realizovat významné cíle jednoduššími způsoby.
  • Vyhodnotit úkoly, které nemohou být plně dokončeny.
  • Podporovat lepší dohledatelnost a zlepšovat produktivitu.
  • Vytvářet přehledné plány hierarchií, které lze snadno upravovat.

CTBO je důležitou součástí podnikových procesů a lze jej nalézt ve většině průmyslových odvětví. To, jak se každá organizace přístupů k CTBO liší, závisí na typu podnikání, zaměření a velikosti společnosti.

Závěr

CTBO je účinným řídícím prvkem při řízení většího počtu úkolů a společností. Nejen poskytuje lepší přehled o prováděných úkolech, ale také umožňuje využívat koncepty agilního plánování pro rychlejší dokončení projektů.

Zdroj: Wikipedia – Task Building Operation