CSR (Corporate Social Responsibility)


Co je to společenská odpovědnost firem (CSR)?

Společenská odpovědnost firem (CSR) je koncept, který podporuje kulturu obchodních firem, které se účastní občanské angažovanosti, přispívají ke zvýšení kvality života a přispívají k ochraně životního prostředí. CSR nepředstavuje finanční závazek tak, jako klasické způsoby nákupů nebo dobročinnosti. Spíše je to pragmatický přístup k obchodní strategii, který se snaží propojovat úspěch firem a udržení širších společenských cílů.

Příklady CSR v praxi

Existuje mnoho způsobů, jak si firmy mohou vyzkoušet CSR. Některé z nich jsou uvedeny níže:

  • Podporování dobročinných akcí – firmy mohou veřejnosti nabídnout jak finanční, tak materiální pomoc pro důležité veřejné projekty a služby.
  • Zpracovávat produkty, které je možné recyklovat nebo udržitelně produkovat.
  • Nutit společnosti k plnění environmentálních standardů.
  • Účastnit se programů zaměstnávání znevýhodněných skupin obyvatel.

Výhody CSR

Společenská odpovědnost firem má pro firmy mnoho výhod:

  • Podpora veřejného obrazu – firmy budou považovány za sociálně uvědomělé vůči role, kterou hrají ve veřejnosti.
  • Konkurenční výhoda – firmy mohou uplatnit svoji odpovědnost na trhu a mezi spotřebiteli.
  • Získání zaměstnanců – společensky odpovědné firmy mohou oslovit více zaměstnancům a získat si loajalitu.

CSR je pro firmy klíčovým faktorem pro získání zdravého veřejného obrazu, zlepšení pozitivního vztahu se spotřebiteli a posílení mezilidských vztahů ve společnosti.

Wikipedie: Společenská odpovědnost firem